Bacalauret/ Graduation (2016)

Some important steps in life depend on small things and some chances shouldn’t be wasted.

Nakon pada Čaušeskog, u susednoj zemlji je nastao filmski talas koji se sa pravom smatra jednim od najboljih, ne samo u Evropi. Rumunski autori se bave isključivo socijalnim temama, problemima malog čoveka i njegovim trudom da se snađe u spregi modernog i onoga što je ostalo pod komunističkim doktrinama. Rumunsko društvo je još uvek u tranziciji i daleko od idealnog, a samim tim je i odlična podloga za kreiranje živopisnih filmskih priča.

Glavni junak priče Romeo Aldea (Adrian Titieni), doktor koji donekle žali što se pre toliko godina vratio u zemlju, a kao pošten čovek se teško nosi sa sveprisutnom korupcijom i gledanjem ličnog interesa. Zbog tvoga svoje ambicije prenosi na ćerku Elizu (Maria-Victoria Dragus), koju samo jedan ispit deli od školarine na prestižnom univerzitetu u Britaniji. Međutim, Eliza biva napadnuta što će prouzrokovati probleme u gotovo sigurnom prolasku testa. Zbog toga Romeo preuzima stvari u svoje ruke i počinje da radi sve ono od čega je čitav život bežao…

U svom novom filmu, proslavljeni rumunski filmaš Kristijan Munđu (Cristian Mungiu) (4 Months, 3 Weeks, 2 Days) se bavi čovekom koji je krenuo putem ekstrema, kako bi svojoj ćerki osigurao budućnost kakvu sigurno zaslužuje, daleko od rumunske unutrašnjosti. Dobitnik nagrade na Kanskom festivalu nam je u prethodnim filmovima prikazao jake i realne priče, a takav je slučaj i sa filmom Bacalaureat. Ovoga puta nam pruža i sjajan prikaz kompleksnih moralnih izbora i kompromisa koje neki ljudi moraju napraviti, naročito u situacijama kada vlada očaj.

Munđu nam lepo pokazuje ono što svi znamo, a to je da određeni vid statusa ili položaja skoro obavezno sa sobom donosi i korupciju u tom rangu. Nije bitno u kojoj oblasti ili ustanovi, ali dobar deo populacije, ne samo u Rumuniji, ima dodira sa korupcijom na nivou koji može dosta uticati na pojedine segmente života. Film je smešten upravo u sredini sa dosta sfera korupcije – školski sistem, snage zakona, zdravstvena zaštita, neizbežni lokalni političari, ali u kome korupcija deluje naivno i bezopasno. Međutim, kada se pogleda spolja, kao neutralni učesnik, lako se dolazi do zaključka kako je čitava sredina apsolutno korumpirana.

Sistem usluga za uslugu očigledno sjajno funkcioniše, pre svega jer niko ne želi da nekome bude dužnik. Osim toga, pored usluge je često uključen i novac, jer moja usluga nije dovoljno snažna kao usluga koju sam dobio. Ono što fascinira je što se reči koriste minimalno – dogovori se prave dok se izostavljaju konkretne reči ili dok se precrtava nekoliko reči u nekom dokumentu. Sve ima svoju (jeftinu) cenu, čak i pristojni članovi zajednice, i prosto je nemoguće funkcionisati bez traženja usluge.

U takvo okruženje je smešten naš glavni junak, koji je svestan obima korupcije, ali nema nameru da učestvuje u njoj, jer sebe smatra poštenim, odgovornim i poštovanim članom zajednice, iako ćemo shvatiti da nije idealan kao što se predstavlja. Zbog toga mu je bitna sudbina Elize, kako ne bi postala još jedna osoba koja zavisi od dogovora i usluga. Napad na nju je, sasvim razumljivo, dovodi do psihičkog rastrojstva i njen otac mora, po prvi put u životu, da se posluži neetičkim ili nelegalnom načinima da Elize ipak ode u Britaniju.

Iza scenarija koji deluje kao jednostavna priča o izborima i moralnosti, o čoveku koji se izgubio u lošim odlukama donesenim zbog pravog razloga, autor nudi mnogo više. Priču o svom karakteru i njegovoj težnji polako gradi – prvo govori ćerci da precrta nekoliko reči, zatim u sve to bude umešana supruga koja je protiv toga i sve više ljudi. Nakon gomilanja usluga polako pada Romeova fasada, priča se komplikuje i otkrivaju se stare laži, za koje se ispostavlja da su možda i jedino što drži ove karaktere zajedno. Munđu ne optužuje, nego pokazuje da je laž, manje ili više, sastavni deo života svih nas.

Ono što opet moram spomenuti, rumunski filmovi nemaju veliku publiku kod nas. Možda problem leži u tome što, gledajući rumunske filmove, vidimo sliku nas samih, jer se možemo poistovetiti sa svim onim problemima koje muče i naše društvo, što smo možda istog mentaliteta, što radimo iste greške i kuburimo istim navikama i predrasudama prema modernim zahtevima i zadacima, koji su nam nametnuti prohtevima tržišne ekonomije.

Bacalaureat je izvrsna socijalna drama rumunskog majstora žanra koja se bavi ozbiljnim problemima, koja pokazuje kako je put do pakla često popločan dobrim namerama i podseća da, da bi se promenilo društvo, prvo moramo da se promenimo mi sami.[yasr_multiset setid=0 show_average=’no’]